Vijesti - detaljno - Počeo sa radom portal Gradačačke dijaspore

Poštovani posjetioci dobro došli na novoformairani web portal Gradačačke dijaspore. www.dijasporagradacac.ba koji je uspostavljen u okviru projekta  „Saradnjom do unapređenja razvojnih potencijala lokalne zajednice“ kojeg zajendički sprovode ''Fondacija zajednice Gradačca'' Udruga „Solidarnost“ Tramošnica. Projekat u finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine a podržava Općina Gradačac.
Cilj web portala je da izvrši informisanje, promociju, trasnfer znanja između lokalne zajendice Gradačca i ljdui koji žive van BiH a imaju vezu sa Gradačcem. U okviru dijela web aplikacije omogućen je svjevrsni kontakt i registracija sa ciljem uspostave kvantitativne i kvalitativne baze podataka Gradačačke dijaspore i  njene spremnosti da sarađuje sa lokalnom zajednicom.

Ovim Web portalom stvaraju se pretpostavke i za uvezivanjem privrednih subjekata lokalne zajednice sa privrednim subjektima iseljeničke zajednice u svrhu privrednog razvoja lokalnih potencijala. Ovo bi otvorilo mogućnost povratka iseljeničkih porodica u matičnu zemlju i pokretanje vlastitih biznisa,a samim tim i zapošljavanja.

To Vas ovom prilikom pozivamo da ukoliko ste u mogućnosti izdvojite dio svoga vremena te ako ste neko ko živi van granica BiH a želi da prima informacije, vijesti, ili da ostvari potencijalnu saradnju u nekoj životnoj oblasti, izvršite popunjavanje registracijskog formualara u okviru linka registracija na ovoj stranici

Hvala Vam unaprijed


Učesnici projekta.