O projektu

O projektu


O projektu

Projekat „Saradnjom do unapređenja razvojnih potencijala lokalne zajednice“ je projekat nastao iz zajedničke saradnje ''Fondacija zajednice Gradačca'' i Udruženje ''Solidarnost'' Tramošnica. Projekat ima za cilj unaprijediti kapacitete i razvojne potencijala saradnje lokalne zajednice Gradačac sa iseljeničkom populacijom Gradačca.

Cjelokupan projekat se realizuje u dva segmenta. Prvi segment podrazumijeva poboljšanje uslova života područja MZ Tramošnica, ponajprije  poboljšanjem kvaliteta pitke vode izvorišta Tramošnica. Obnova izvorišta i bazena pitke vode bi obuhvatila čišćenje mulja i čvrstog otpada oko izvorišta i bazena vode kao i čišćenje mulja i otpada u njegovoj unutrašnjosti,čime bi se povećao kapacitet i kvalitet distribucije pitke vode. Ovom aktivnošću se stvaraju pretpostavke za mogući povratak iseljeničkih populacija u maticu i pretpostavke za potencijalna ulaganja iseljeničke zajednice u rodni kraj. Ovo bi značilo stvaranje preduslova za daljnji rad i sradnju na bazi partnerskih odnosa ove dvije zajednice, tako da bi se postojeći razvojni potencijali i kapaciteti mogli unaprijediti i iskoristiti za budući ekonomski rast i razvoj ovog područja.

Značajan doprinos u jačanju saradnje dala bi izarada specijalnog informacijsko komunikacijskog Web portala koji bi predstavljao kvalitativnu i kvantitativnu evidenciju iseljeničke populacije i mjesto sa kojeg bi se vršila promocija i i transfer znanja razvojnih potencijala i lokalne zajednice i iseljenika sa područja lokalne zajednice i ovo je drugi segment ovog projekta.

 Vi se nalazite na web lokaciji portala projekta u okviru kojeg ukoliko ste pripadnik dijaspore Gradačca, odnosno neko ko je nekada živio na području općine Gradačac a danas se nalazite van granica Bosne i Hercegovine imate mogućnost da pokrenete dio web aplikacije i da se registrujete i prijavite za saradnju sa općinom Gradačac, njenim društvenim, privrednim, sportskim i svakim drugim kapacitetima i oblastima u kojim Vi imate afiniteta.

Pozivamo vas da to učinite kako bi ovaj projekat bio samo inicijalni korak ka sveobuhvatnoj saradnji na zadovoljstvo svih učesnika i kako bi se iz njega izrodilo niz novih korisnih projekata

Ovaj projekat je prepoznat u okviru javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ,za dodjelu granta podrške općinama,nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 godina te je ministarstvo dodijelilo finansijska sredstva za njegovu realizaciju.